Akt konfederacji warszawskiej z 1573 roku Archiwa Państwowe

Pobierz ankietę w wersji MS Word klikając tutaj
Pobierz ankietę w wersji OpenOffice klikając tutajJak wypełnić ankietę?
Uwaga: należy wypełnić wszystkie pola w ankiecie. W przypadku braku danych lub w sytuacji, gdy zapytanie nie dotyczy danej osoby (np. liczba dzieci) należy wpisywać: brak danych.

Deklaracja dostepnosci

Ankieta o Polakach Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom w czasie II wojny światowej.

Dane osoby prześladowanej

Nazwisko i imię osoby/rodziny prześladowanej
Daty roczne życia lub data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stan cywilny w okresie prześladowania
Liczba dzieci
Nazwa miejscowości, w której mieszkał i działał przed wojną oraz w czasie wojny
Zawód i miejsce pracy
Nazwa organizacji, w ramach której działał
Data i miejsce represji, np. data aresztowania, uwięzienia, wywiezienia
Charakter i okoliczności represji
Nazwa instytucji represjonującej
Skutek represji
Podaj bliższe dane dotyczące represji
Świadkowie represjonowania
Data przyznania tytułu "Sprawiedliwy wśród narodów świata"

Dane osoby, której udzielano pomocy

Nazwisko i imię osoby, której pomagał
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania (skąd i kiedy przybyła dana osoba)
Charakter pomocy, np. ukrywanie w domu, organizowanie wyjazdu, załatwianie dokumentów
Daty udzielania pomocy
Świadkowie udzielania pomocy
Informacje dodatkowe

Dane osoby udzielającej informacji

Imię
Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Kraj
Telefon
Email
Pokrewieństwo/Relacje z osobą prześladowaną lub osobą, której udzielano pomocy
Dokumenty poświadczające relację
Świadkowie poświadczający relację
Opis bibliograficzny publikacji dotyczących
Oświadczam, że podane dane są zgodne z moją najlepszą wiedzą